Pamiętnik z Kongresu intelektualistów (1948)

date of exhibition: 1983/07 - 1983/08
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: kolektivní