Mädel Knödel / Médl Knédl

date of exhibition: 2010/10/12 - 2011/01/31
institution: Velvyslanectví České republiky
type of exhibition: kolektivní