Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990

date of exhibition: 1990/09/20 - 199010/21
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská

notes:
výstavu připravil autor