Scénografia Ľudovíta Hradského a Jána Ladvenicu

date of exhibition: 1992
institution: Dom kultúry Orbis
type of exhibition: kolektivní