Trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik

date of exhibition: 1993/06/04 - 1993/07/04
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní