Typo &: Výstava užité grafiky a typografie

date of exhibition: 1982/07/06 - 1982/08/08
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní