Ten to maže do garáže

date of exhibition: 2013/12/09 - 2014/02/04
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní