Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby

date of exhibition: 1963/10 - 1963/11
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská