Centrální přitažlivost / Central Gravitation

date of exhibition: 2013/10/14 - 2014/04/30
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní