Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzně v šedesátých letech

date of exhibition: 2013/11/19 - 2014/02/09
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Ve druhé polovině padesátých let 20. století prošla československá architektura dramatickými proměnami od uměle vnucovaného socialistického realismu zpět k moderním architektonickým trendům, reflektujícím světový vývoj včetně ohlasů výstavy, konané v roce 1958 v Bruselu. Plzeň v té době nepatřila k centrům, která by přímo udávala směr v československé architektuře, přesto zde vznikla celá řada zajímavých projektů i realizací. Město začalo také procházet nebývalou urbanistickou proměnou, která souvisela s obrovským poválečným optimismem, obnovujícím se a gradujícím právě v 60. letech. Byla zahájena výstavba panelových sídlišť a razantní přestavba centra Plzně. Některé tehdy realizované stavby i urbanistické celky měly celorepublikový význam (zimní stadion, věžové domy na Borech, pavilony výstaviště atd.). Cílem výstavy je toto v Plzni zatím opomíjené období alespoň rámcově poznat a připomenout největší architektonické hodnoty, které v uvedené době ve městě vznikly.
Na výstavě je možné na příkladech originálních návrhů a reprodukcí plánů a na dobových fotografiích shlédnout nejvýznamnější projekty a realizace z uvedeného období. Úvod výstavy se věnuje situaci v Plzni po druhé světové válce a ohlasu světové výstavy v Bruselu. Představena je socha ze sbírky ZČG, která byla součástí československé expozice v Bruselu. Na výstavě je představen zásadní koncepční materiál – směrný územní plán města. Druhá část výstavy se věnuje tzv. novému bydlení, tedy bytům v panelových domech, které se staly fenoménem uvedené doby. Dále je představen jak tzv. Experimentální dům, tak první plzeňský panelový dům, který se nachází na Slovanech. Třetí část výstavy se věnuje vlastním rozvojovým plochám města, tedy jednotlivým sídlištím na Slovanech, Borech, Doubravce a Skvrňanech, areálu fakultní nemocnice na Lochotíně a vysoké školy na tzv. Zeleném trojúhelníku. Poslední část výstavy se zabývá návrhy asanačních zásahů v centru města, v historickém jádru a v historických předměstích. Zde je možné se seznámit se stavbou Zimního stadionu, výstaviště, hotelu Ural atd.
Výstava je doplněna dobovými knihami a časopisy, ale rovněž některými předměty z domácnosti, prezentováno je i několik kusů nábytku. Na dokumentárních filmech je možné poznat dobovou atmosféru Plzně roku 1960 a slavné výstavy Ex Plzeň konané v roce 1967. Kuriozitou výstavy je model pavilonu zvaného Rybářská bašta a funkční model neonového poutače.
Přípravné práce na výstavě probíhaly ve spolupráci s několika institucemi (SVKPK, Archiv města Plzně, DJKT, SOA v Plzni, archiv Odboru stavebně správního MMP atd.), soukromými sběrateli a významnou roli měla spolupráce s architekty, kteří se na významných projektech podíleli (M. Sýkora, M. Hrubec a K. Štícha).
zpc-galerie.cz