Michal Matzenauer: Zmatení jazyků - tajemství textu

date of exhibition: 1995/06/06 - 1995/06/30
institution: Galerie Litera
type of exhibition: autorská