Mieczysław Majewski, Stanisław Sikora

date of exhibition: 1965/10/14 - 1965/11/07
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní

notes:
Zahájení Roman Zieba