Tvůrčí skupina Q

date of exhibition: 1964/03/27 - 1964/04/26
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní