Přírůstky českého malířství 20. století ze sbírek Moravské galerie

date of exhibition: 1978/02/24 - 1978/05/09
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní

notes:
k 30. výročí Vítězného února