Přírůstky 1972-1977

date of exhibition: 1978/02
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: autorská