Marie Hlobilová-Mrkvičková a Danuše Hlobilová: Výstava obrazů a textilních prací

date of exhibition: 1954/11/05 - 1954/11/30
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní