Michael Romberg: Ilustrace k dílům ruských klasiků

date of exhibition: 1950/02/14 - 1950/02/26
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská

notes:
51. (431.) výstava síně Československého spisovatele