České a slovenské výtvarné umělkyně

date of exhibition: 1950/03/28 - 1950/04/10
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní

notes:
Pořádá Rada žen v Praze a Živena – SSŽ v Bratislavě. Výstavní porota pro soubor prací slovenských, slovenský Tvar v Bratislavě, pro soubor prací českých Jury, jmenována Svazem ČSL. V. U. a kulturní komisí Rady žen v Praze.