Maxim Gorkij: Život a dílo

date of exhibition: 1951/06/05 -
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská

notes:
Výstavu připravil výbor pro celostátní oslavy Maxima Gorkého v ČSR. Ideové vedení: Josef Kadlec.