Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací

date of exhibition: 1950/10/31 - 1950/11/26
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní

notes:
60. (440.) výstava Síně Čs. spisovatele