Dnešek v dětské tvorbě

date of exhibition: 1950/08/23 - 1950/09/06
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní

notes:
57. (437.) výstava síně Čs. spisovatele

Výtvarné práce dětí škol mateřských, národních a středních okresu říčanského. Pořádá Okresní národní výbor – referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu spolu s Pedagogickým sborem v Říčanech.