Tři: Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll

date of exhibition: 2013/10/08 - 2013/11/03
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava aktuální tvorby sochařů střední generace pracujících převážně s keramickou hmotou. Jiří Laštovička je všeobecně znám coby designér porcelánu, paralelně ale vytváří také působivé porcelánové figurální plastiky. Eva Slavíková přistupuje k pojednání povrchů svých plastik kresebně, často v podobě velkoformátově pojatých “rentgenových” kresbách pravěkých rostlin. Tomáš Proll realizuje figurální plastiky mnohdy spojené s veřejným prostorem. Keramiku kombinuje s kovem a stále častěji vytváří práce z bronzu. Společná výstava vznikla ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramiků.
www.galerienovasin.cz/vystavy/2013/lastovicka-slavikova-proll

Recenze: www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2116-20466-trojsky-kun-a-jine-unikaty-v-galerii-nova-sin.html