Karel Holan: Praha

date of exhibition: 1948/04/03 - 1948/05/02
institution: Jednota umělců výtvarných, výstavní síně
type of exhibition: autorská