Šaloun na vycházce: Jana Stanulová

date of exhibition: 2013/02/01
institution: Baarova
type of exhibition: kolektivní