Milan Maur: Vizuální koncepty

date of exhibition: 2001/09/13 - 2001/10/28
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská