Jan Meisner: Bilancia alebo obzretie na ceste do krematória

date of exhibition: 1996 - 1996/04/25
institution: Štúdio S
type of exhibition: autorská