Jaroslav Melichárek: Čtvrtá výstava obrazů

date of exhibition: 1945/09/16 - 1945/09/24
institution: Slovácké muzeum
type of exhibition: autorská