Jaroslav Melichárek

date of exhibition: 1943/10/01 - 1943/10/14
institution: Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění)- Mazáčova výstavní síň
type of exhibition: autorská