CM 863: Svatí Cyril a Metoděj: Dějiny, tradice, úcta

date of exhibition: 2013/11/01 - 2014/02/02
institution: Klášter sv. Anežky České
type of exhibition: kolektivní