Marcel Hubáček: Cesty jinam

date of exhibition: 2013/12/04 - 2014/01/03
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, foyer
type of exhibition: autorská