Be Side - Adéla Lustigová, Lea Petříková

date of exhibition: 2013/05/22 - 2013/05/30
institution: Galerie AVU (GAVU)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Be Side je společným výstavním projektem Adély Lustigové (Ateliér malby III., AVU) a Ley Petříkové (Centrum audiovizuálních studií, FAMU). Autorky v něm představí výběr ze své současné tvorby - Adéla Lustigová malby na plátnech, Lea Petříková videa a fotografie.
Výstava není koncipována jako dokumentace přímé spolupráce autorek na jednom společně vytvářeném díle, nýbrž jako zachycení odlišných přístupů k zaznamenání či přetváření reality a jejich případného prolínání - přístupů výrazně se lišících zvoleným médiem, ale náhodně se protínajících v mnohdy podobném náhledu na vstřebávanou skutečnost světa. Nejedná se o konfrontaci ani polemiku. Výstava si klade za cíl postavit vedle sebe dvě odlišná uchopení skutečnosti, dvě percepce reality – nikoliv položit proti sobě. Každá z autorek je jen jednou ze stran nekonečného dialogu. Vystavené práce nemají být jasnou výpovědí, mají naopak znejistit, kráčet bok po boku, vedle sebe na cestě hledání základů stavby domnělé reality a zároveň vytváření paralelních světů nových. Individuální poznámky k pozorovatelnému – interní črty toho, co realitu přesahuje – pátrání na povrchu světa – narážení na hranice zaznamenatelného – záznamy okamžiků obyčejné i neobyčejné skutečnosti. Rozhovor a nehmotná kooperace rozdílných médií, které se nepopírají, jen fungují jako další z možných stran.
Vernisáž zahájí Barbora Šlapetová
Vernisáž doprovodí hudební uskupení Barbory Prokopové a Jakuba Sedláčka

Zdroj: jlbjlt.net