William Hogarth a jeho současníci

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1978   Oblastní galerie výtvarného umění Gottwaldov (Zprávy z krajů)