Politický plakát 1973-1978

date of exhibition: 1978/02/27
institution: Výstavná sieň ZSVU
type of exhibition: kolektivní