Zdeněk Mézl: Kresba, ilustrace a grafika

date of exhibition: 1981/01/09 - 1981/02/08
institution: Galerie U Řečických
type of exhibition: autorská