Jan Melena: Tajné služby

date of exhibition: 2014/01/24 - 2014/02/22
institution: Galerie Jiří Putna
type of exhibition: autorská

notes:
-
Studia malířství a dějin umění v Brně a Ostravě. Pracoval jako pošťák.
Inspiraci nachází ve světě přírody a nekonečném repertoáru přírodních tvarů. Návrat k přírodě se mu jeví jako protest člověka žijícího ve městě dříve považovaném za industriální srdce státu. Zvířata a zejména zvířecí hlavy zde ovšem nevystupují jako bytosti plné harmonie a idyly obývající arkadický svět klidu a míru, vystupují v obrazech spíše jako temné a dusné sny uprostřed parné letní noci. Zvířecí hlavy s velkýma očima se tázavě ptají po smyslu jejich existence uvězněné na 2D ploše listu papíru či plátna. Autor tvoří v intencích tradice započaté temnými grafickými listy Goyovými či extatickými perokresbami Alfreda Kubina. Současná doba a obrovský rozmach informatiky také zanechávají stopu v autorově tvorbě, zajímavé je používání počítačového tabletu Ipad jako nástroje pro vytváření díla. Ač se dílo výtvarníka může zdát formálně ne zcela aktuální, díky použití moderní techniky je zcela současným produktem na rozsáhlém poli současného světa umění.
Při příležitosti vernisáže výstavy Jana Meleny se do galerie po necelých dvou letech vrátí s kytarou a novým repertoárem Martin Štrunc.