Jaroslav Kaiser: Grafika

date of exhibition: 1979/04
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská