Blanka Kadečková

date of exhibition: 1991/03/13 - 1991/03/27
institution: Galerie Zlatá lilie
type of exhibition: autorská