Blanka Kadečková-Šustová: Obrazy, kresby, grafika

date of exhibition: 1983/09/13 - 1983/10/25
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: autorská