Blanka Kadečková: Malba, grafika

date of exhibition: 1985/12/06 - 1986/01/06
institution: Vlastivědné muzeum v Šumperku
type of exhibition: autorská