Bienále amatérské kresby a grafiky

date of exhibition: 1978
institution: Vrchlického divadlo
type of exhibition: kolektivní

notes:
v době konání výstavy název instituce: Fučíkovo divadlo