Milan Maur: Tání dvou kousků ledu

date of exhibition: 1985/01/20
institution: Plzeň (Plzeň-město)
type of exhibition: autorská

notes:
Ze zamrzlé řeky jsem ulomil dva kousky ledu. Jeden jsem doma položil na papír a v patnáctiminutových intervalech obkresloval tak dlouho, dokud neroztál. Druhý úlomek ledu jsem se nechal roztát v dlani.