Řeka a lidé kolem ní

date of exhibition: 1978
institution: Městské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní