České umění 19. století

date of exhibition: 1978/08 - 1978/09
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní