Záchrana lidové architektury

date of exhibition: 1978/08 - 1978/09
institution: Muzeum Českého ráje v Turnově
type of exhibition: nevýtvarná