Z truhel a skleníků našich prababiček

date of exhibition: 1978/08 - 1978/09
institution: Městský národní výbor
type of exhibition: nevýtvarná