Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění

date of exhibition: 1978/05/29
institution: Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní