Česká ilustrace ruské a sovětské knihy

date of exhibition: 1978/07/04 - 1978/07/27
institution: Okresní knihovna
type of exhibition: kolektivní