Boris Jirků

date of exhibition: 1996/10/16 - 1996/12/01
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: autorská

notes:
výstav ilustrací probíhá souběžně v okresní knihovně