Typo &: Výstava užité grafiky a typografie

date of exhibition: 1979/10/04 - 1979/10/28
institution: Galerie Fronta
type of exhibition: kolektivní