Tvůrčí kolektiv Index

date of exhibition: 1967/12/07 - 1967/12/31
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní